PrettyPrint

štvrtok 31. januára 2013

Odkiaľ sa vzal zavináč a ako funguje email


Elektronická pošta je už dnes súčasť života väčšiny ľudí. Podľahli aj staršie generácie. Iróniou je, že Internet bol pôvodne sieťou pre pár počítačov a email používalo iba niekoľko desiatok ľudí. Väčšou iróniou je, že dnes ho používajú miliardy ľudí pri zachovaní tých istých základných pravidiel ako v sedemdesiatych rokoch. Symbol "zavináča" je známy rovnako ako náboženské symboly. Používať sa začal od roku 1971, keď sa snažil počítačový vedec menom Ray Tomlinson vyriešiť vznikajúce problémy rastu používateľov ARPANETu - prapôvodcu dnešného Internetu. Osobné počítače v tej dobe boli v plienkach, zvykom bolo používať veľké počítače, ktoré obsluhovali desiatky až stovky používateľov. Tomlinsom chcel zlepšiť bežnú komunikáciu medzi dvomi používateľmi Internetu. Keďže počítače obsluhovalo veľké množstvo ľudí, bolo potrebné správu adresovať. Adresa musela pozostávať z adresy počítača a mena konkrétneho človeka, ktorému je určená správa. Symbol, ktorý bude oddeľovať tieto údaje, musel vybrať z existujúcich symbolov, ktoré boli počítače schopné zobraziť. Rozmýšlal aj nad znakom " = ". Nakoniec sa mu použitie symbola @ zdalo najlepšou voľbou. O tom, že dnes používame "zavináč", rozhodla skupina vedcov o počte menšom ako 20 ľudí. Mimochodom, tento symbol sa objavoval už skôr, dokonca v roku 1536. V tej dobe bol v Španielsku používaný ako merná jednotka ťažká približne ako 11 kilogramov. 

Na pohľad funguje email jednoducho. Odošlete správu, adresát ju dostane. Ak sa niečo pokazí, príde vám email s predmetom "Undelivered Mail Returned to Sender". V skutočnosti toto nenastane vždy, keď email nedorazí, ale to pochopíte ak dočítate tento blog, ktorý vám vysvetlí ako vlastne email funguje.

Servery aj dnes obsluhujú veľké množstvo používateľov. Majú za úlohu zaobstarávať rôzne úkony a na to slúžia procesy, ktoré sa nazývajú agenti. Prvým takým agentom je poštový klient, na ktorom napíšete správu a stlačíte tlačidlo "odoslať". Klient do správy pridáva všetky ostatné informácie (odosielateľ, čas, predmet a i.). Týmto spôsobom je možné, napríklad, odoslať email s falošným dátumom a časom. 


Klient sa pripojí na váš poštový server a predá vašu správu Mail Transfer a Mail Delivery agentom. Ak z vašej spoločnosti posiela v ten istý moment veľké množstvo kolegov email, váš email čaká vo fronte na odoslanie. Takto správa putuje do siete Internet. Dnes to ale správa nemá zďaleka také jednoduché ako v sedemdesiatych rokoch. Internet je žijúci organizmus o miliónoch serverov, z ktorých niektoré nie sú vždy dostupné, napríklad, kvôli údržbe alebo porúchám na sieti. Presnú cestu vyberá Mail Tranfer Agent (MTA) v závislosti od toho, ktoré servery a linky sú práve dostupné. Toto je miesto, ktoré radi zneužívajú spammeri, ktorí si budujú siete preposielacích serverov, ktoré v konečnom dôsledku utaja skutočného odosielateľa. MTA si najprv zistí adresu počítača na DNS servery. DNS server odpovie, kam má byť doručená správa @elbia.sk a kam správa končiaca na @elbianic.com. Pre každú doménu a jej DNS záznam je možné nastaviť presnú adresu práve a jedine pre poštu - DNS záznam typu MX (Mail eXchange). U Elbiahostingu si ho naši klienti menia v používateľskom rozhraní. Trvá nejaký čas, kým sa zmeny prejavia. Bez problémov ale môžete mať webstránky svojej domény na jednom serveri a poštu úplne na inom.

Keď sa MTA pripojí na poštový server, opýta sa, či je server ochotný správu pre jej adresáta prijať. Ak zasielate email do neexistujúcej schránky (napríklad ste si pomýlili meno kolegu), server ju odmietne prijať. Tento poopis je veľmi zjednodušený, v skutočnosti niekedy správa prechádza cez viaceré MTA. Na každom MTA môže narážať na spamfiltre a antivírusové kontroly. Keď sa niečo pokazí a váš email nie je doručený, nestane sa to potichu. MTA odošle späť správu s popisom závady. Existujú dva typy závad - dočasné a trvalé. Pri dočasnej sa MTA opakovane snaží zasielať správu jej adresátovi. Ak takáto závada trvá príliš dlho, stane sa z nej trvalá a správa je vrátená ako nedoručiteľná. Zákazníci Elbiahostingu úspešne pošlú denne viac ako 40 000 emailov. Podľa spoločnosti Radicati Group, ktorá sa venuje analýzam emailov, bolo v roku 2012 odoslaných 89 miliárd emailov do dvoch miliárd emailovýh schránok. Firemné schránky pritom tvoria iba štvrtinu. Použitie emailu naďalej rastie a napriek tomu, že v rámci ICT ide už o doslova archaickú technológiu, vidíme, že v jednoduchosti je krása.